Od odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby (Ps 103, 3)