Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie Boże (Ps 42, 2)

Mirosław Paciuszkiewicz SJ: Tęsknota i głódWersja elektroniczna książki