Twoje imię i pamięć o Tobie są pożądaniem duszy (Iz 26, 8)