Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają
(Mt 9, 12)