Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał (Ps 37, 5)

Spotkania


Spotkania grupy osób żyjących w związkach niesakramentalnych przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie
(ul. Rakowiecka 61)

               NOWA GRUPA

                  Czwartek
                     8 listopada 2018 r.

                        * * * *

               PIERWSZA GRUPA

                  Wtorek
                     20 listopada 2018 r.

Spotkania odbywają się w domu parafialnym (wejście od ul. Rakowieckiej 61, na prawo od głównego wejścia do Sanktuarium), w sali "Betlejem" g. 18.45-20.45

Kontakt do duszpasterza: 

ks. Maciej Tomaszewski SJ
tel. kom.  
797 907 561
e-mail: 
M.Tomaszewski@jezuici.pl

Zob. także:


Spotkania kobiecej grupy wsparcia