NAJBLIŻSZE SPOTKANIE

NOWEJ GRUPY

CZWARTEK, 11-go LUTEGO 2021,

 

godzina 18.45, Sala Betlejem