NAJBLIŻSZE SPOTKANIE

NOWEJ GRUPY

CZWARTEK, 10-go CZERWCA 2021,

 

godzina 18.45, Sala Betlejem