NAJBLIŻSZE SPOTKANIE

NOWEJ GRUPY :

CZWARTEK, 10-go WRZEŚNIA 2020,

 

godzina 18.45, Sala Betlejem