NAJBLIŻSZE SPOTKANIE

GRUPY PIERWSZEJ :

WTOREK, 15-go CZERWCA 2021,

 

godzina 18.45, Sala Betlejem.

Spotkania odbywają się w domu parafialnym (wejście od ul. Rakowieckiej 61, na prawo od głównego wejścia do Sanktuarium), w sali „BETLEJEM”.

(nt. szczegółów – patrz: spotkania)

Kontakt do duszpasterza:

ks. Maciej Tomaszewski SJ
tel. kom. 797 907 561
e-mail: M.Tomaszewski@jezuici.pl