Terminy spotkań grupy

Spotkania grupy osób żyjących w związkach niesakramentalnych
przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie
(ul. Rakowiecka 61), godzina 18.45 – 20.15.

Zapraszamy na spotkania modlitewno-formacyjne dla osób, które spełniają następujące warunki:
są ochrzczone, pełnoletnie, rozwiedzione i/lub żyjące w związku niesakramentalnym
bądź pozostają w separacji, oraz same z siebie chcą wziąć udział w takim spotkaniu. 

Terminy spotkań grupy:

16.IV.2024, 21.V.2024, 18.VI.2024.

Nie prowadzimy żadnych zapisów przed spotkaniem, ani w trakcie spotkania, ani po nim. 

Termin najbliższego spotkania grupy: 

WTOREK, 16.IV.2024.

*****