Terminy spotkań grupy

Spotkania grupy osób żyjących w związkach niesakramentalnych przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie
(ul. Rakowiecka 61)

Zapraszamy na spotkania modlitewno-formacyjne dla osób, które spełniają następujące warunki:
są ochrzczone, pełnoletnie, rozwiedzione i/lub żyjące w związku niesakramentalnym
bądź pozostają w separacji, oraz same z siebie chcą wziąć udział w takim spotkaniu. 

Terminy spotkań grupy:

15.02.2022, 15.03.2022, 19.04.2022, 17.05.2022, 21.06.2022.

Nie prowadzimy żadnych zapisów przed spotkaniem, ani w trakcie spotkania, ani po nim. 

Termin najbliższego spotkania grupy: 

WTOREK, 15.II.2022.

*****